Back to www.bjorckochborjesson.se - main page.

Karl Börjesson.

Den 13 juli avled i sin sommarbostad i Vallentuna efter ett långt och med beundransvärt mod buret lidande förlagsbokhandlare Karl Börjesson, Stockholm. Med honom gick en i många hänseenden märklig man ur tiden - mänskligt att döma alltför snart.

Karl Börjesson var född i Malmö den 5 november 1877. Vid 16 års ålder fick han anställning i Gellerstedts antikvariat i Stockholm, tjänstgjorde 1894 1895 i G. E. Tullstorps antikvariat i Lund men återvände sistnämnda år till Stockholm, där han var verksam i Gödeckers antikvariat till 1899, då han flyttade över till Lindstedts antikvariat i Helsingfors.

I januari 1901 blev B. delägare i det antikvariat i Stockholm, som 1900 grundats av Albert Björck, och då uppstod firman Björck & Börjesson, ett namn som är känt över hela världen. 1907 utträdde Björck ur företaget, och Karl Börjesson blev ensam ägare av detsamma.

Utrustad med stor idérikedom och en enastående arbetsförmåga förde B. sin affär framåt till att bli den största i Skandinavien med förbindelser över hela jordklotet. Han lyckades knyta en duglig medarbetarstab till sitt företag och utgav under årens lopp cirka 350 kataloger - verkliga uppslagsböcker inom olika litteraturområden och normgivande för prissättningen inom den antikvariska bokmarknaden i vårt land. Bland firmans största bokförvärv må nämnas de Philipsonska samlingen av svensk topografi, en av de största som existerat, och generalkonsul Jean Jahnssons märkliga bibliotek om 40.000 volymer. Outtröttligt verksam arbetade Karl Börjesson från morgon till kväll, och under de senaste månaderna ledde han från sjuklägret den stora firman, i vilken hans två söner även äro sysselsatta. Svensk antikvariatbokhandel har med honom förlorat sin grand old man.

För den banbrytande gärning, Karl Börjesson uträttat som antikvariatbokhandlare, må man emellertid en glömma hans insats som bokförläggare. Han kallade sig själv förlagsbokhandlare, och han gjorde skäl för denna i vårt land sällsynta titel. På de billiga böckernas område var han en pionjär. Serien ”Berömda böcker” omfattade 100 och ”Berömda filosofer” 35 volymer. Han utgav också 12 av August Strindbergs arbeten, däribland ”En blå bok” i tre delar och ”Svarta fanor”. Erinras må också om de många gedigna barn- och ungdomsböcker, som utkommit på Björck & Börjessons förlag.

För utgivaren av denna tidning är det en glädje att ha kunnat publicera bidrag av Karl Börjessons hand. Det har inte varit så ofta, ty hans tid har inte medgivit det, men de ha varit präglade av hans stora och omfattande kunskaper. Redan för flera år sedan hade han lovat oss nedskriva sina Strindbergs-minnen, men hans idoga och mångsidiga verksamhet lämnade honom ingen ledig stund, och nu ha dessa hågkomster gått förlorade för världen. Vi äro honom i alla fall tacksamma för det stöd han på många sätt givit vår tidning och det stimulerande intresse han städse visat.

Så har en innehållsrik och gagnande arbetsdag lyktats. Den svenska bokhandelsvärlden är ett stort namn fattigare, ett vackert minne rikare. Må Karl Börjesson få den fridfulla vila, han under sin rastlösa levnad aldrig unnade sig!

Ur, Bokhandlaren Nr. 29. 19/7 1941.


Back to www.bjorckochborjesson.se - main page.