Back to www.bjorckochborjesson.se - main page.

Bokförläggaren Karl Börjesson.
Pierre Dethorey.

Björck & Börjesson, namnet får de flesta att tänka på det välkända antikvariatet, men säkert en hel del också på förlaget, det som gav ut serien Berömda Filosofer. Men min morfar, Karl Börjesson (och låt oss slå fast, Björck & Börjesson, såväl antikvariatet som förlaget, var Karl Börjesson och ingenting annat) gav ut åtskilligt annat. Söker man på förlagsnamnet i Libris kommer det fram en träfflista på 749 poster, men det betyder inte att man gav ut lika många titlar, flera av dem är nya upplagor, en del är böcker som B&B; tagit i distribution, men gissningsvis gav B&B; ut cirka 600 titlar under de 40 år som Karl Börjesson ledde verksamheten, mig veterligt utkom det, efter hans död, bara omtryck av äldre titlar. ”Gissningsvis” och "mig veterligt" kanske låter lite underligt, men det existerar inget arkiv, och har egentligen aldrig gjort det. Brevväxlingar och andra papper rörande förlaget slängdes som regel efter 10 år (Strindberg undantagen lyckligtvis) och vad som eventuellt ändå sparats försvann i och med flyttningen från Drottninggatan. Inte heller har jag några direkta hågkomster av min morfar, jag var bara 2 år när han avled, så vad jag har att komma med är egentligen bara hörsägen, ingenting annat.

B&B;:s första bok skulle enligt Libris vara Marcel Prevost's "Kampen för ett ideal" 1899 - men då hade inte ens Björck och Börjesson träffats - måste vara en restupplaga som förlaget övertagit. Som första bok får man istället räkna Wilhelm Heimburgs "Doktorn och hans fru" som kom 1902. Året därpå utkom ytterligare en roman av Heimburg, som inte alls hette så utan Bertha Behrens, en på 1880- och 90-talet mycket populär tysk författarinna. 1903 utkom också bl.a. Bebels bok "Kvinnan" och Enrico Ferris "Socialisten", samt ett litet häfte "Poems" med Fröding-dikter översatta till engelska (av Björck faktiskt). Sedan ökade bokfloden undan för undan.

Förutom Berömda filosofer gav B&B; också ut en serie Berömda Böcker, och säkert är det många av Er som, även om Ni inte kommer i håg serienamnet, liksom jag mött världslitteraturen via B&B;:s utgivning av Balzac, Cooper, Dickens, Dostojevskij, Mark Twain , Marryat och Zola för att nämna några författare som den här vägen för första gången mötte en större publik i Sverige. Jag tror att det kom ut cirka 100 böcker i den serien, "tror" därför att jag trots idogt letande i över 40 år inte hittat alla, inte heller får man hjälp av baksidetexter, och att en del av böckerna fick ett nummer på ryggen tycks ha skett helt sporadiskt. De kom dels häftade, dels i gröna klotband, vilket är det vanligaste, men också i röda klotband, en lite Iyxigare inbindning. l den serien återfinns merparten av de skönlitterära böcker som B&B; utgav, med ett undantag: de Finlandssvenska författarna.

1899-1901 arbetade K.B. på Lindstedts antikvariat i Helsingfors. Säkert träffade han och umgicks med alla de författare som han sedan gav ut; Arvid Mörne, Bertil Gripenberg och Hjalmar Procope för att nämna de mest kända. KB gav ut dem i samarbete med bl.a. Holger Schildt som stod som förläggare i Finland.

Doyles "Sherlock Holmes" och Defoes "Robinson Crusoe" hörde också till storsäljarna, annars ser man inte mycket av skönlitteraur, med undantag av vad som ovan nämnts. Framför allt inte av svenska författare förrän KB som ende förläggare vågade ge ut Strindbergs "Svarta Fanor" 1907. Strindberg, annars en "hoppjerka" mellan förläggare förblev sedan B&B; trogen intill sin död. Jag vågar påstå att det till stor del berodde på KB:s tålamod och förmåga att handskas med Strindberg. Min mor träffade Carl Eldhs dotter på en middag för flera år sedan, och de kunde då konstatera att deras pappor nog var de enda som Strindberg aldrig blev fiende till. Ett uttryck för det stora tillit Strindberg hade för KB visar sig bl.a. i de över 500 brev han skrev till sin förläggare. Man önskar att Strindberg hade behållit de brev han fick, eller att förlaget bevarat kopior på sin egen korrespondens. [Efter artikelns tillkomst har det konstaterats att breven till Strindberg finns bevarade.]

En stor del av utgivningen upptas också av en serie handböcker. De var en nog så viktig del, KB lär ha sagt att "handböckerna betalade filosoferna". En av de mest populära bland dessa var Larssons "Handbok i galvanisering, oxidering m.m.". Den trycktes faktiskt om så sent som 1979. Populära var också "Fiolbyggnadskonsten" och "Hur man ritar och bygger sin båt". Det finns också läroböcker i dans, schack, kanotbygge och mycket annat.

Lite udda titlar stöter man också på. Jag frågade min bror Miguel om en sådan, Moster Ingas "Julklappsverser". Visste Du inte det, blev svaret, det var mormor som skrev den.

Karl Börjessons person genomsyrar hela utgivingen. Han var i sin ungdom socialist. Redan 1892, 15 år gammal, var han med och bildade landets första socialistiska ungdomsklubb i Stockholm. Han gav ut Socialistiskt bibliotek, Krapotkins "En anarkists minnen" och August Palms "Ur en agitators lif" och mycket annat. Hans ide var också att med serier som Berömda böcker och liknande och via sina kataloger "Billiga böcker" och andra vägar ge ut bra litteratur tillganglig för "folket". Och han lyckades också, något som visar på det ar bl.a. hur pass ovanliga de här böckerna egentligen är på antikvariat. De har inte hamnat i "fina" boksamlingar och darigenom återvunnits till den antikvariska marknaden, de har hamnat långt ute på landet, dar antikvariat inte fanns och darmed oftast slutat sitt liv på tippen tyvärr. De blev också sönderlästa av en bokslukande allmänhet. Arbetarrörelsen gick tidigt hand i hand med idrottsrörelsen vilket också sätter sin prägel, ett stort antal regler och tävlingsbestämmelser för olika idrottsförbund finns med i utgivningen. Böcker finns om de flesta sporter, "boxing" (sic!) och "bäsboll" (sic!), samt inte att förglömma "Jiu-jitsihandboken", som kom i ett 20-tal upplagor, den senaste 1978. Han var en varm finlandsvan, det visar sig också tydligt. Sist, men inte minst viktigt, KB var feminist innan uttrycket var påhittat. Böcker i rösträttsfrågan, prostitutionsfrågan och annan tidig kvinnosakslitteratur har en given plats på hans förlag. Apropå detta: Många är de som frågat oss barnbarn: Han var bokhandlare o förläggare, skrev han aldrig något själv? Nej har vi alltid svarat och trott oss veta, men häromdagen stötte jag av en slump på hos Libris Karl Börjesson som författare till en bok om Minna Canth. Den utkom 1900 dels på ett finskt förlag, dels i Helsingborg med Tullstorps antikvariat som utgivare. Den var anonym, skriven av "B"., men att den är skriven av Karl Börjesson råder inget tvivel om. Vem var Minna Canth?
Socialist, författarinna och finländska, men mer därom vid annat tillfälle.

Pierre Dethorey

"Minna Canth" - Karl Börjesson 1900.


Back to www.bjorckochborjesson.se - main page.