Back to www.bjorckochborjesson.se - main page.

En kulturapostel.

Drottninggatan 62 i Stockholm är ett märkligt hus, ett 5-våningshus fullt av böcker, c:a 800.000 stycken. Det inrymmer Sveriges största antikvariatbokhandel, Björck & Börjessons, känt runt hela världen. Dess skapare, förlagsbokhandlare Karl Börjesson, som dog i fjol sommar, var en kulturapostel av stora mått, väl värd den minnesskrift Karl Börjesson 1877-1941 som Svenska Antikvariatföreningen i dagarna utgivit som privattryck.

Karl Börjesson började som radikal politiker, var 15-årig en intensivt ledande själ i den första Socialistiska ungdomsrörelsen av 1892 men drog sig något efter sekelskiftet ur dagens strider till böckernas värld. Där blev han en märkesman. Först genom serierna Sociologiskt bibliotek, från 1903, Berömda böcker, från 1906, och Berömda filosofer, från 1912, sammanlagt c:a 150 arbeten. Här har tiotusentals svenskar fått sin första bekantskap med världsdikt och filosofi. Börjesson var också förläggare till 12 av Strindbergs senare arbeten, fr. o. m. Svarta fanor, och en del finländsk litteratur, praktiska handböcker, Idrotternas bok (20 volymer) m. m. Dessutom har han genom 350 förlagskataloger i olika ämnen haft en epokgörande nationell och internationell betydelse för spridningen av den rätta boken till den rätte läsaren.

Börjesson var en sällsynt klar hjärna, full av uppslag och idéer, och samtidigt en högst förfinad humanist. Han var därtill en gammal trogen frihetsvän. Det må vara denna tidning förunnat att ur ett av de 22 bidragen i boken av Börjessons kollegor och vänner, det av bokhandlare Erik A. Ohlson, citera följande:

Trots den vidsträckta tolerans, som var betecknande för honom, mäktade han dock aldrig behärska - om han ens försökte! - eller övervinna sin avsky för den politiska religion, som på senaste år började stövla omkring och göra sig bred. Den partibeteckningen betraktade han som ett utsökt skällsord, som gick på heder och ära. Det av honom livligt uppskattade oppositionsorganet Trots allt! bar han därför gärna och demonstrativt i ytterrocksfickan, och med spjuvern i ögat vek han det omsorgsfullt så att första titelordet lyste lång väg. Den åberopades gärna och ofta vid politiska diskussioner, och råkade man avslöja sin obekantskap med dess senaste ledare, gav han sig ingen ro förrän han anskaffat ett exemplar, som han omsorgsfullt såg till att man fick med sig. ”Nattlektyr, gosse, så vaknar du som en anständig människa i morgon och kan visa dig för folk!”

Det kan tacksamt omtalas, att Karl Börjesson också spontant stödde Trots allt! under dess första svåra förföljelseår.

Boken om Karl Börjesson innehåller mycket av allmänt intresse, t. ex. om umgänget med Strindberg, som inte alltid var så lätt men som Börjesson med sin försynthet klarade utmärkt. Från det umgänget finns kvar inte mindre än 448 brev och biljetter från diktaren.

Karl Börjesson var en antikvitetsbokhandelns märkesmän, en det svenska bildningsarbetets arbetare som få, en demokrat med ryggrad och en människa som man är lycklig att ha fått möta.

Ture Nerman

Ur, Trots allt! 4-10/12 1942.


Back to www.bjorckochborjesson.se - main page.