Back to www.bjorckochborjesson.se - main page.

Björck & Börjesson Antikvariat och Bokförlag grundat 1901. 

Under första hälften av 1900-talet landets ledande antikvariat och tredje största i världen med bl.a. filial i USA. • "Björck & Börjessons - ett antikvariat med historia" - Av Bengt Rur.
 • Björck & Börjessons bokvagn. - 1910-talet.
 • Björck & Börjesson 1937.
 • Björck & Börjesson 1960/61.
 • "Ett gammalt antikvariat." - Insändare ur Aftonbladet Måndagen den 3 April 1961.
 • Kontrakt mellan Skriftställaren August Strindberg och Björck & Börjesson. - 1907.
 • Lånerevers med Strindberg-manuskript som säkerhet. - 1913.
 • Lista över anställda vid Björck & Börjesson från starten till 1941.
 • Nekrolog över Albert Björck. - ur Vem har boken? 15/5 1938. Karl Börjesson.
 • "Ett gammalt antikvariat och dess öden." - Av Karl Börjesson.
 • Nekrolog över Karl Börjesson. - ur Bokhandlaren Nr. 29. 19/7 1941.
 • En kulturapostel. - Ture Nerman, Trots allt! 4-10/12 1942.
 • Första antikvariatbokhandlarn. Karl Börjesson 1877-1941. En minnesbok. - av Edgar Lund, St T 18/1 43
 • Karl Börjesson som bibliofil och antikvariatbokhandlare. - av Gustaf-Otto Adelborg ur Karl Börjesson 1877-1941. En minnesbok.
 • Bokförläggaren Karl Börjesson. - Pierre Dethorey.
 • Dedikation i katalog nr. 190 till Hulda Zimmerman. - Karl Börjesson.

 • "Björck & Börjessons - ett antikvariat med historia"

  "Björck & Börjessons - ett antikvariat med historia" av Bengt Rur. Artikeln ursprungligen införd i Bokvännen - utgiven av Sällskapet Bokvännerna. 1982: 1. Sid 3-11. Med tillstånd av författaren.
  [PDF-fil, 3 mb]
  [DOC-fil, 45 kb]

  "Gustaf-Otto Adelborg, här avkonterfejad av Gunnar Brusewitz, var utan tvivel den mest orginelle av alla dem som arbetat på Björck & Börjessons."
  Bilden och texten från framsidan till Bokvännen. 1982: 1.
  VÖBAM's arkiv har förvärvat originalet från antikv.bokh. Åke Anderssons dödsbo.


  Björck & Börjessons bokvagn. - 1910-talet.


  En av ynglingarna i betjäningen är Karl Börjessons son, Axel Börjesson. Bilden troligen tagen på 1910-talet.


  Björck & Börjesson 1937.

  Karl Börjessons kontor på 3 tr. I albumet har Karl Börjesson som kommentar till bilden skrivit följande. "Var god observera. Porträttet av Chefen ditsatt utan tillstånd. Finnes annars ej på kontoret." Karl Börjessons son, Börje Börjesson. Efter Karl Börjessons död 1941, chef för Björck & Börjesson.
  Gathusvinden på Drottninggatan 62.Kandidat Gunnar Pehrsson handhade utländska avdelningen. Sedermera disponent Pehrsson och chef för Björck & Börjesson vid flytten till Kungsgatan.
  Adressregister och faktureringsavdelningen. 2 tr.Bo Lidén. Dotterson till agitatorn August Palm. Fadern Fritjof Lidén hörde till ungdomarna i det tidiga SSU. Bo Lidén begick självmord efter moderns tragiska död i cancer.
  Karl Börjessons arbetsrum på 2 tr. Chefens arbetsbord. Till vänster, utanför bild, är Adelborgs arbetsplats.Gustaf-Otto Adelborg, Karl Börjessons närmaste medarbetare. Herrarna arbetade bredvid varandra i samma rum från 1918 till Karl Börjessons död 1941.
  1 tr. Utställningsrummet. I detta rum tog Gustaf-Otto Adelborg emot kunder intresserade av firmans rariteter. Observera porträttet på Linné i lappdräkt med trolltrumma.1 tr. Bokföringen. Till höger Linnea Magni, f. Norén, syster till Lilly Sowenius som förestod filialen på Sveavägen 88.
  Butikskontoret. Från vänster chefen för butiken, Karl Börjessons son Axel Börjesson och kamrer Sigvard Jönsson, sedermera Segerlund.Nya butiken. I kassan fru Märta Björkholm f. Hansen. Till vänster kamrer Sigvard Jönsson, sedermera Segerlund. Flickan i mitten vet vi ej namnet på. Nya butiken slogs vid ombyggnaden 1940 ihop med gamla butiken och blev en enda stor butikslokal.
  Gamla butiken.Källaren nr 2. Drottninggatan 62.
  Firmans lastbil. Observera de två butikslokalerna separerade genom porten i mitten, efter ombyggnaden 1940 blev det en stor butikslokal.Svea-antikvariatet. Fru Lilly Sowenius vilken förestod filialen på Sveavägen 88. Denna butikslokal övertogs sedermera av Dethoreys Antikvariat AB.
  Varia-antikvariatet. Till vänster, fru Anna Kolmodin, syster till Karl Börjesson. Förestod filialen på Nybrogatan 41.Bryggaregatan var en av Björck & Börjessons många lagerlokaler i Stockholm. På bilden syns trotjänaren Gustaf Karlsson med 60 års tjänst i företaget.

  Björck & Börjesson 1960/61.

  Fotograf: Bo Appeltofft.
  Drottninggatan 62, kvarteret Adam och Eva.
  Veckorna före avflyttning och rivning av fastigheten.
  Den stora butikslokalen på Drottninggatan 62.
  Herr Adelborg i utställningsrummet 1 tr.Bokföringen 1 tr. Herr Jönsson, sedermera Segerlund.
  Skönlitterära avdelningen 1 tr. Herr Gustavsson.Restupplagelagret 1 tr. Packmästare Nils Persson.
  Herrar Adelborg och Rosén.Kandidat Pehrsson, chef för utländska avdelningen.
  Kandidat Pehrssons sekreterare, fröken Blanche.

  "Ett gammalt antikvariat." - Insändare ur Aftonbladet Måndagen den 3 April 1961.


  Till höger på bilden syns Erik Rosén en av firmans trotjänare, anställd 1910.
  Tyvärr vet vi ej namnen på stadsbuden.

  Ett gammalt antikvariat

  Rivningsraseriet i gamla Stockholms city härjar allt vildare på Drottninggatan. Nu har turen kommit till Drottninggatan 60 [rätt är Drottninggatan 62] som ska bort dumt och kvickt. Sedan ett halvsekel minst har där legat ett av landets största och internationellt mest kända antikvariat, Björck & Börjessons, ett Mecka för tiotusentals bokvänner. Sänder en bild av hur en av de gamla bokgubbarna håller på att evakuera. En liten fråga: Hur länge får vi behålla Klara kyrka, Riddarhuset eller rent av Kungl. Slottet? På dessa tomter kan det väl bli finfina parkeringsplatser och såna där skyskrapor som ingen kan bo eller arbeta i.
  Arg klarabo och bokmal.

  Kontrakt mellan Skriftställaren August Strindberg och Björck & Börjesson. - 1907.

  Kontraktet avser utgivningen av "Svarta fanor".
  Utgivningen av boken vållade både företaget och bokförläggaren Karl Börjesson mycket obehag i form av bl.a. angrepp från personer som kände sig förtalade i boken.

  Lånerevers med Strindberg-manuskript som säkerhet. - 1913.

  Nedanstående dokument är en lånerevers mellan Karl Börjesson och apotekaren Gustaf Bernström på 5000 kronor, med femton Strindberg-manuskript som säkerhet.

  Historik m.m. under arbete.

  Lista över anställda vid Björck & Börjesson från starten till 1941.

  Vid Karl Börjessons frånfälle voro följande personer fast anställda i hans firma:

                                                                              Anställd från

  Aber, Erich                                                        1939

  Adelborg, Gustav-Otto                                   1922

  Blondell, Stina                                                  1939

  Börjesson, Börje                                               1917

  Börjesson, Axel                                                1923

  Ekström, Barbro                                                1940

  Ericsson, Anna-Lisa (f. Källbom)                  1931

  Forsbom, Alfred                                               1923

  Granqvist, Sigurd                                             1906

  Grönvall, Vera                                                   1926

  Gustafsson, Hjalmar                                        1929

  Holmberg, Åke                                                 1939

  Hultman, Alf                                                     1939

  Johansson, Margareta (f. Lind)                     1937

  Johansson, Sven                                              1920

  Jönsson, Sigvard                                             1936

  Karlsson, Gustav                                             1903

  Karlsson, Margit                                              1940

  Kolmodin, Anna  (f. Börjesson)                     1902

  Kristiansson, Ingegerd  (f. Andresson)       1935

  Lindén, Bo                                                         1927

  Lindquist, Gustav                                            1937

  Lundgren. Svea                                                1940

  Pehrsson, Gunnar                                            1931

  Persson, Nils                                                     1921

  Pettersson, Harry                                             1938

  Quiding, Signhild                                             1941

  Ringbom, Gösta                                                1917

  Rosén, Erik                                                        1910

  Sovenius, Lillie (f. Nordén)                             1923

  Söderholm, Karin                                             1940

  Wallin, Britt                                                       1941  Bland dessförinnan anställda, som tidigare lämnat Björck & Börjesson eller avgått med döden, märkas bl. a. följande:

                                                                      Anställningstid

  Agge, Emil                                                 1917-22

  Andersson, Margit                                  1926-36

  Beckman, Edvin                                        1913-36

  Beckman, Gustav ( Gösta)                      1902-18 / 1920-34

  Bergegren, Sven                                       1906-14/ 1933-40

  Berglund, Verner                                      1918-33

  Björkholm, Märta (f. Hansen)                 1931-41

  Björklund, Gerda                                      1905-12

  Dahlberg, Per                                            1929-36

  Ekelund, Erik L.                                         1921-27

  Eriksson, Selma                                        1918-24

  Franzén, Rut                                              1927-31

  Graf, Altéa                                                 1904-31

  Karlsson, Astrid                                       1920-27

  Larsson (Alsterman), Bertil                    1923-24

  Lidén, Fritjov                                            1903-06

  Lindström, Johan                                     1906-22

  Lund, Edgar                                              1919-20 / 1925-34

  Magni, Linnéa (f. Nordén)                      1921-41

  Nordin, Ada                                              1905-13

  Sabel, Nils                                                 1935-39

  Ström, Ingrid (f. Löfgren)                        1931-36 / 1938-39

  Thelin, Arvid                                            1907-15

  Theorell, Lilly                                            1919-23

  Zätterlund, Hildur (f. Andersson)         1918-29


  Back to www.bjorckochborjesson.se - main page.